Hiteles fordítás jogszabály ismertető

Mivel ritkán van szükség hiteles fordításra, így gondoltuk megmutatjuk azokat a legfontosabb jogszabályokat, amelyek egyértelműsítik, hogy miért lehet bizonyos esetekben elég a hivatalos fordítás, s miért lehet szükség hiteles fordításra.

Hiteles fordítás jogszabály: 2016. évi CXXX. polgári perrendtartásról szóló törvény

Ez a törvény részletesen foglalkozik azzal, hogy a bírósági perek során milyen esetben kell hiteles fordítást vagy egyszerű fordítást készíttetni azon dokumentumok esetében, amelyek szükségesek a per előrehaladásában.

  1. §: “Ha a lefordított szöveg helyessége, illetve teljessége tekintetében kétely merül fel, hiteles fordítást kell alkalmazni.”
  1. §: “…Ennek hiányában az okiratot a bíróság figyelmen kívül hagyja.”
  1. §: “A fél által becsatolt okirat hiteles fordítására a bíróság csak akkor kötelezheti a felet, ha a tényállás más módon nem állapítható meg.”

Tehát ez azt jelenti, hogy alapesetben, amennyiben teljes mértékben értelmezhető és feldolgozható, félreértésektől mentes az adott fordítás, akkor azt is elfogadják a bírósági perek során – de ilyenkor mindig érdemes hivatalos fordítást, pecséttel ellátva vinni, hogy később ne legyen ebből probléma, hiszen ez bizonyíték arra, hogy a fordítás teljesen megegyezik az eredeti dokumentummal.

Hiteles fordításra emiatt csak akkor van szükség, ha ezen a dokumentumon múlik a per előrehaladása, és felmerülhet a lehetősége annak, hogy például elvettek vagy hozzáadtak valamit a szöveghez vagy bármilyen más formában megváltoztatták a fordítást az eredeti dokumentumhoz képest.

Hiteles fordítás jogszabály: 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról

Ebben a rendeletben arról kapunk további információt, hogy milyen vállalat végezhet hiteles fordítást, illetve milyen végzettséghez van kötve ez a munka.

  1. §: “Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.

Tehát itt sem kell mindent az OFFI Zrt.-vel elvégeztetni, elég, ha csak egy hivatalos fordítást küldünk át nekik hitelesíteni. Ez gyorsabb és olcsóbb megoldás is.