Prekladateľská agentúra

Preklad do všetkých jazykov

Prekladateľská agentúra Bilingua je jediná v Maďarsku, ktorá ponúka preklad z angličtiny do všetkých jazykov. Pracujeme rýchlo a naše ceny sa držia pri zemi, a takto vám svet ponúkame na dlani.

Zľava 10% z prvej objednávky!

Čomu sa

venujeme

Naše služby

Preklady výpisov z matrík, výpisov z registra trestov, maturitných vysvedčení, diplomov a potvrdení do angličtiny a nemčiny.

5 000 HUF s DPH za exemplár / v priebehu 24 hodín.

S pečiatkou, dodatkom, previazané stužkou s maďarskou trikolórou, v zahraničí uznávaný preklad.

Úradné preklady

Prekladateľskú agentúru Bilingua teraz nájdete okrem Budapešti aj v iných mestách (Debrecen, Miskolc, Szeged, Nyíregyháza, Győr, Kecskemét, Pécs). Kvalitný preklad za krátky čas.

Pomôžeme vám dorozumieť sa s klientmi, nech sa už nachádzajú v ktoromkoľvek kúte sveta.

Preklad do všetkých jazykov

Pracovné jazyky prekladateľskej agentúry Bilingua:
angličtina, arabčina, bulharčina, bosniančina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, hebrejčina, holandčina, chorvátčina, írčina, katalánčina, poľština, lotyština, litovčina, maltčina, mongolčina, nemčina, taliančina, ruština, portugalčina, rumunčina, španielčina, švédčina, srbčina, slovenčina, slovinčina, turečtina, ukrajinčina.

Prekladateľská agentúra Budapešť...

Buďte kdekoľvek, my vám pomôžeme dorozumieť sa!

Ceny za preklad

alebo koľko stojí preklad?

Cena za preklad závisí od

1. cieľového jazyka (čím zriedkavejší jazyk, tým drahší preklad)
2. komplexnosti prekladu (všeobecný alebo odborný text)
3. termínu (normálny, urgentný alebo expresný preklad – „už včera bolo neskoro”)

Čím menej času máme k dispozícii na preklad, tým je drahší. Ak náš prekladateľ z angličtiny do maďarčiny alebo opačne pracuje aj v noci, rád by dostal zaplatené naviac. Cenu za preklad môže vo veľkej miere ovplyvniť aj východiskový jazyk. Napríklad prekladateľ žijúci v Nórsku pravdepodobne nebude chcieť pracovať za budapeštianske ceny a u nás ovláda severské jazyky len málo ľudí. To isté platí aj pri zriedkavých jazykoch. Na preklade anglického alebo nemeckého textu môžete pomerne ušetriť, no napríklad nemecký text má o 10 % viac znakov, keďže nemecké výrazy sú dlhšie

Naše pozitíva v číslach

spokojných zákazníkov
0
preklad do jazykov
0
k dispozícii dní v týždni
0
HUF / znak
0

Preklady z oblasti hospodárstva

obchodu a financii

Obchodná korešpondencia, e-mail, cenové ponuky, excel tabuľky, powerpointové prezentácie, finančnícke texty, ročné hodnotenia, výkazy, výsledky,
preklad firemných výpisov, podpisového vzoru, daňového potvrdenia, preklady osvedčení, konaní, rozhodnutí, zmlúv (kúpno-predajných, nájomných, pracovných), preklad PR článkov, blogov, katalógov a letákov prostrednícvom prekladateľskej agentúry v Budapešti, aby ste našli so svetom spoločnú reč.

Prekladateľská agentúra Budapešť

Rýchle preklady dokonca v priebehu dňa.
Odborný preklad, korektúra.

Preklad webových stránok

v Budapešti

Preklad webových stránok do iných jazykov za krátky čas, priamo v Budapešti za výhodné ceny. Webstránka je marketingový nástroj, ktorý si vyžaduje pomerne nízke náklady a môže vám priniesť množstvo výhodných obchodov. Od začlenenia Maďarska do Európskej Únie čoraz viac firiem zisťuje, že by mohli obstáť aj na trhu susedných krajín, no kvôli jazykovej bariére sa častokrát neodvážia podniknúť rozhodné kroky.

Prekladateľská agentúra Bilingua v Budapešti vám pomôže s prekladom vašej webovej stránky do jazykov iných štátov. Ba čo viac, nespravíme vám len preklad, ale aj lokalizáciu, čo znamená, že vaša stránka bude na nerozoznanie od domácich stránok, a miestni obyvatelia nezistia, že majú pred sebou zahraničnú firmu.

Preklad webovej stránky vám vyhotovíme v takmer každom európskom jazyku, no obrátiť sa na nás môžete aj v prípade iných jazykov, určite vám pomôžeme. Cenovú ponuku si od nás pýtajte na adrese info@bilingua.hu.

Pri preklade viacerých webových stránok alebo pri preklade do viacerých jazykov vám vieme poskytnúť výrazné zľavy.

K prekladu webstránky vám poskytneme aj seo tipy pre obchodný marketing v súvislosti s daným trhom, keďže okrem prekladu sa venujeme aj takejto činnosti. Prekladateľ z angličtiny do maďarčiny vám pomôže dorozumieť sa s celým svetom počas 7 dní v týždni.

Naši významnejší

partneri

Tajomstvo prekladu z angličtiny

do maďarčiny

Ku kvalitnému anglickému či nemeckému prekladu potrebujeme v prvom rade dobre fungujúcu spoluprácu medzi objednávateľom prekladu a prekladateľskou agentúrou, keďže preklad je v podstate tímová práca. Objednávateľ pozná text určený na preklad ako svoju dlaň, keďže sa s ním denno-denne stretáva, v mnohých prípadoch totiž ide o jeho vlastnú firmu.

Pracovníci prekladateľskej agentúry, teda aj odborní prekladatelia poznajú jazyk veľmi dobre, no je možné, že v niektorých oblastiach (technika, právo, zdravotníctvo) sa nevyznajú až tak dobre ako pracovníci firmy objednávateľa. Pokiaľ máte v súvislosti s prekladom vlastné predstavy, ako by mali byť určité výrazy preložené, prosíme vás, aby ste nám spolu s textom na preklad poslali aj glosárium, teda zoznam výrazov. Pri niektorých technických prekladoch nám takisto pomôže, ak sme s vašou firmou v kontakte, v Budapešti sa môžeme stretnúť aj osobne a dohodnúť sa, ktoré výrazy sú najvhodnejšie.

Zavolajte teraz na

+36 30/219 9300

alebo požiadajte o rýchlu cenovú ponuku (pošleme vám do 1 hodín)

Formulár Vám umožňuje poslať 3 ks súborov, spoločná veľkosť ktorých nemôže presiahnuť 2,5 Mb, vo formáte .txt, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, png, .jpg, .zip alebo .rar.Do veľkosti 2 GB je možné zasielať akýkoľvek počet a formát súborov. Prosíme Vás, aby ste ako adresáta zadali e-mailovú adresu info@bilingua.hu