Vertaalbureau Boedapest

Professioneel vertaalbureau: vertalingen naar het Engels, Duits en vele andere talen

Vertaalbureau Bilingua Boedapest is de eerste, die naar alle talen vertaalt.

Gecertificeerde vertalingen, redelijke prijzen, native vertalers

Wat

wij doen

Gecertificeerde vertalingen

 

geboorteaktes, politiecertificaten, middelbare schooldiploma’s, salarisdocumenten, inschrijvingsbewijzen, vertalingen van documenten

Juridische vertalingen

koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, zakelijke overeenkomsten, bedrijfsdocumenten, uittreksels Handelsregister, oprichtingsakte stichting, gerechtelijke documenten, vonnissen, uitspraken, beslissingen

Technische vertalingen

 

gebruikershandleidingen, instructiehandleidingen, gidsen, onderhoudshandleidingen, technische teksten, blauwdrukken, EU-conformiteitsverklaringen

Financiële vertalingen

belastingverklaringen, salariscertificaten, solvabiliteitscertificaat, balans, winst- en verliesrekening, jaarverslag, bankrekeningafschriften

Medische vertalingen

eindrapporten, medische dossiers, ziekteverlofpapieren, epicrisis/ontslagoverzichten, verklaring van arbeidsongeschiktheid

 

Website vertalingen