Cơ quan dịch thuật Budapest

Cơ quan dịch thuật: dịch sang tiếng Anh, tiếng Đức và các ngôn ngữ khác

Cơ quan dịch thuật Song ngữ Budapest là cơ quan đầu tiên dịch thuật tất cả các ngôn ngữ.

Bản dịch có chứng thực, giá cả hợp lý, dịch giả bản ngữ!

Dịch vụ

chúng tôi cung cấp

 

Entreprise individuelle,
petites et moyennes entreprises

Dịch thuật công chứng

giấy khai sinh, chứng chỉ cảnh sát, bằng tốt nghiệp trung học, bảng lương, giấy chứng nhận nhập học, dịch tài liệu

Dịch thuật pháp lý

hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh doanh, tài liệu công ty, trích lục sổ đăng ký thương mại, chứng thư cơ sở, tài liệu của tòa án, bản án, quy định, quyết định

Dịch thuật kỹ thuật

hướng dẫn người dùng, hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn, hướng dẫn bảo trì, văn bản kỹ thuật, bản thiết kế, tuyên bố tuân thủ