ÁSZF

  1. Általános tudnivalók:

A bilingua.hu (továbbiakban: weboldal) címen keresztül történt rendelésleadással, a szolgáltató ÁSZF dokumentumában leírt feltételek szerint, megbízási szerződés jön létre a weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató), és a rendelés leadója (továbbiakban: Megrendelő) között.

  1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Bilingua Fordítóiroda Bt.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):

1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13/4, fsz.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@bilingua.hu

Cégjegyzékszáma: 01-06-787837

Adószáma: 24921714-2-41

Telefonszáma: +36 30 219 9300

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Net-Tech Consulting Kft., H-1191

Budapest, Kisfaludy u. 16., ufsz@domainadminisztracio.hu

  1. Regisztráció/vásárlás

Megrendelő a weboldalon keresztül leadott és/vagy elektronikus levelezés útján történő megrendelésével kijelenti, hogy az ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

  1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan

megjelenített árak forintban értendők és nem tartalmazzák a házhoz szállítás vagy postaköltség díját. Egyéb költség nem kerül felszámításra.

  1. Rendelés menete

Megrendelő elektronikus úton átküldi, vagy a bilingua.hu weboldalon keresztül feltölti a lefordítani kívánt iratot, dokumentumokat árajánlatkérés céljából. Szolgáltató vállalja, hogy elektronikus úton haladéktalanul megküldi az adott dokumentumokra vonatkozó árajánlatot és a szükséges részleteket.

Amennyiben Megrendelő szeretné elfogadni az ajánlatot, úgy egy elektronikus válaszlevélben tájékoztatja Szolgáltatót, illetve megadja neki a számlázási és postázási adatait.

Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  1. Fizetési módok:

Átutalással: Megrendelő a megrendelt fordítás ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni, vagy a becsatolt számla alapján a rajta szereplő fizetési határidőig megfizetni.

  1. Postázási költség:

Az elkészült fordítást Szolgáltató bármilyen hazai címre ingyenesen eljuttatja Megrendelő részére, elsőbbségi postával. Ez általában 1-2 munkanapon belül megérkezik Megrendelőhöz. A levelek kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban, a Magyar Posta Zrt-n keresztül.

  1. Megrendelés

Az adatok megadását követően Szolgáltató megkezdi a fordítást, Megrendelő pedig jelezheti Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

  1. Titoktartás

Szolgáltató köteles az átadott dokumentumokat bizalmasan kezelni, a fordítást készítő munkatársait titoktartásra kötelezni.

  1. Kártérítési felelősség

Szolgáltató kártérítési felelőssége a fordítás kapcsán nem terjedhet túl a szolgáltatás díjának összegén.

11. A rendelés visszaigazolása

Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

Amennyiben e visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, Megrendelő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

12. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, melyen Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Megrendelő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ugyanakkor köteles a Szolgáltató addig felmerült költségeit megtéríteni.