Překladatelská agentura

Překladatelská agentura: překlad do angličtiny a dalších jazyků

Překladatelská agentura Bilingua Budapest je první agentura, která překládá do všech jazyků.

Úradné překlady, rozumné ceny a rodilí překladatelé!!

Co

děláme

Úradné překlady

rodné listy, policejní certifikáty, maturitní diplomy, platové doklady,  osvědčení o zápisu, překlady dokladů

 

Právní překlady

kupní smlouvy, pracovní smlouvy, obchodní smlouvy, firemní dokumenty, výpisy z obchodního rejstříku, zakládací listiny, soudní dokumenty, rozsudky, rozhodnutí

Technické překlady

 uživatelské příručky, návody k obsluze, příručky, příručky údržby, technické texty, plány, prohlášení o shodě

Finanční překlady

daně, platové listy, osvědčení o solventnosti, zůstatky, výkaz zisků a ztrát, výroční zprávy, výpisy z bankovních účtů

 

Lékařské překlady

závěrečné zprávy, lékařské záznamy, doklady o pracovní neschopnosti, epikris/zprávy o propuštění, osvědčení o pracovní neschopnosti

 

Překlady webových stránek

Překlad webových stránek, lokalizace internetového obchodu, překlad aplikací, SEO překlad webových stránek, překlad kampaní Google Ads a reklam na Facebooku

Překlady pro automobilový průmysl

uživatelské manuály, pracovní pokyny, bezpečnostní listy (MSDS), dokumenty zaměstnanců, pracovní povolení, smlouvy, osvědčení o shodě

Video překlady

 

překlad video titulků s časovým kódováním, voice-over, transkripce

Literární překlady

knihy, romány, povídky, dětské knihy, vzdělávací knihy, komiksy/grafické romány, překlad elektronických knih pro Amazon

Jazyky

Nyelvek Budapesten

Angličtina, arabština, bulharština, bosenština, čeština, dánština, estonština, francouzština, holandština, chorvatština, čínština, lotyština, litevština, mongolština, němčina, italština, ruština, portugalština, rumunština, španělština, srbština, slovenština, slovinština, turečtina, ukrajinština, a jakýkoli jiný jazyk, na který si vzpomenete…

Proč zvolit nás?

Přijímáno v zahraničí

 

Naše překlady byly vždy přijímány zahraničními úřady.

 

O 27 % levnější