Översättningsbyrå Budapest

Översättningsbyrå: översättningar till engelska, tyska och andra språk

Flerspråkig översättningsbyrå i Budapest som är den första att översätta till alla språk.

Certifierade översättningar, överkomliga priser, inhemska översättare

Vad

vi gör

Översättning av intyg

födselattester, polisintyg, examensdiplom, lönedokument, inskrivningsintyg, dokumentöversättningar

Juridiska översättningar

köpekontrakt, anställningsavtal, företagsavtal, företagsdokument, kommersiella registerutdrag, stiftelser, domstolshandlingar, domstolsbeslut

Tekniska översättningar

användarmanualer, instruktionsböcker, guideböcker, underhållsmanualer, tekniska texter, ritningar, utlåtanden om efterlevnad

Finansiella översättningar

skatteregistreringar, lönecertifikat, solvensintyg, balansräkningar, resultaträkningar, årsredovisningar, bankkontoutdrag

Medicinska översättningar