kezdolap_horvat

Prekladateľská agentúra: preklady v  anglickom, nemeckom i ďalších jazykoch

Prekladateľská agentúra Bilingua Budapešť je prvá, ktorá ponúka preklady do všetkých jazykov

Úradné preklady, výhodné ceny, rodení hovoriaci!

Aké preklady


ponúkame

Úradné preklady

Výpisy z matriky, výpisy z registra trestov, maturitné vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, indexy, potvrdenia o príjme, potvrdenia o právnom vzťahu, preukazy totožnosti

Právne preklady

Kúpne zmluvy, pracovné zmluvy, zmluvy o dielo, firemné dokumenty, výpisy z obchodného registra, spoločenské zmluvy, zakladateľské zmluvy, súdne dokumenty, rozsudky, platobné rozkazy, rozhodnutia

Technické preklady

Návody na použitie, užívateľské príručky, návody na obsluhu, návody na údržbu, technické popisy, technické výkresy, osvedčenia o zhode

Finančné preklady

Daňové potvrdenia, potvrdenia o príjme, potvrdenia o nedoplatkoch na dani, súvahy, výkazy hospodárskych výsledkov, účtovné závierky, výpisy z účtov

Medicínske preklady

Prepúšťacie správy, lekárske nálezy, potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenské dávky, lekárske dokumenty, epikrízy, diagnózy, potvrdenia o práceneschopnosti 

 

Preklady webových stránok

Preklady a lokalizácia domovských stránok, webových stránok, internetových obchodov, preklady aplikácií, SEO optimalizácia, preklady Google Ads, Facebookových reklám, briefov

 

Preklady pre automobilový priemysel

 

Návody na použitie, pracovné pokyny, MSDS, karty bezpečnostných údajov, zamestnanecké dokumenty, zmluvy, karty výrobkov, výsledky testov, osvedčenia o zhode

 

Preklady videí

 

Preklady titulkov s časovými kódmi, voice-over, hovorený komentár, transcription, preklady skriptov, scenárov

 

Preklady literárnych diel

 

Preklady kníh, románov, noviel, poviedok, detských kníh, pracovných zošitov s nálepkami, maľovánok, rozvojových zošitov, komiksov, kindle e-kníh, e-bookov na Amazon

Jazyky

Nyelvek Budapesten

 

Anglický, arabský, bulharský, bosniansky, český, dánsky, estónsky, francúzsky, holandský, chorvátsky, čínsky, lotyšský, litovský, mongolský, nemecký, taliansky, ruský, portugalský, rumunský, španielsky, srbský, slovenský, slovinský, turecký, ukrajinský,  a akýkoľvek iný, ktorý si zmyslíte…

Prečo si vybrať práve nás

 

Akceptácia v zahraničí

 

Zahraničné inštitúcie aj úrady doteraz vždy akceptovali naše úradné preklady.