A román magyar fordító leveszi a fordítás terhét a válláról

A román magyar fordító szakszerűen végzi el a fordítással kapcsolatos feladatokat. Sok esetben szükségünk lehet egy hozzáértő szakember segítségére. Például, amikor a weboldalunk szövegeit, üzleti leveleinket, szerződéseinket vagy más dokumentumainkat szeretnénk lefordítani más nyelvre úgy, hogy az hivatalosan is megállja a helyét. A román egyike azoknak a nyelveknek, amelyeknek a precíz fordítása anyanyelvi szintű tudást igényel. Éppen ezért nem érdemes laikusra vagy olyan fordítóra bízni a munkát, aki nem tudja bélyegzővel bizonyítani, hogy a fordítás mindenben megegyezik az eredeti szöveg tartalmával.

Amit a román nyelvről tudni érdemes

A román az újlatin nyelvekhez tartozik. Sorrendben az ötödik a spanyol, a portugál, a francia és az olasz után. A nyelvészek az arománt, a meglenorománt és az isztrorománt is e nyelv dialektusaiként tartják számon. Szókincsét sok idegen hatás érte az évtizedek során, többek között a szláv, török és magyar nyelvek hatottak rá, de érdekessége, hogy a latinból is megőrzött kifejezéseket. Akik nem mélyednek bele jobban a román nyelv történetének, elterjedésének megismerésébe, könnyen azt hihetik, hogy csak Romániában beszélik a nyelvet. Ez azonban messze áll a valóságtól.

A világon nagyjából 24 millió román anyanyelvű él és mellettük 4 millió nem román anyanyelvű beszéli a nyelvet. Ami az országokat illeti Romániában, a Moldova Köztársaságban, Transznisztriában, az úgynevezett Dnyeszter Menti Köztársaságban és a szerbiai Vajdaságban számít hivatalos nyelvnek. Csak kevesen tudják, hogy az Európai Unió egyik hivatalos nyelve is a román. Használják még Dél-Ukrajna bukovinai szegletében, Magyarország román határ menti sávjában, Jugoszláviában a Vajdaság bánáti községeiben, illetve Görögország északkeleti, Thesszaloniki fölötti völgyeiben, sőt, az Olimposz hegytől Macedóniáig elnyúló területen is. Mivel számos országban ismert a nyelv, ezért a román magyar fordító munkája igen népszerű azok körében, akiknek hivatalos fordításra van szükségük.

Weboldal szöveg lefordítása román nyelvre

A román magyar fordítóink segítenek a többnyelvű weboldal létrehozásában. Nem számít, hogy magánjellegű vagy üzleti oldalról van-e szó, a munkatársaink körültekintően lefordítanak minden webszöveget, hogy azok a román nyelvet beszélők körében is olvashatóak legyenek. Egy honlap mindig nagy jelentőséggel bír, hiszen azon keresztül mutatkozunk be a potenciális partnereinknek, ügyfeleinknek, leendő üzlettársainknak. Webshop esetén is számíthat a fordítóink segítségére. Ez esetben gondosan elkészítik a termék- és kategórialeírások eredetihez hű fordítását. Amennyiben nemcsak magyarokat, hanem románokat vagy más nyelvű embereket is szeretne megcélozni a termékeivel, akkor elengedhetetlen, hogy a weboldal a számukra is érthető információt tartalmazzon.

Szerződések, üzleti levelek fordítása

A román magyar fordító anyanyelvi szinten tud románul, így nemcsak a weboldal szövegek, hanem a szerződések, üzleti levelek fordításában is profi munkát végez. Számos példa van rá, amikor valakivel szerződést, megállapodást kell kötni. Például, amikor egy ingatlan bérbeadásáról vagy eladásáról van szó, de említhetjük azt is, amikor munkavállalás céljából kell elkészíteni a hivatalos iratokat. Gépjármű eladáshoz, ajándékozási, illetve átruházási szerződések alkalmával is szükség lehet egy profi fordító munkájára. Az üzleti levelezések fontosságáról sem feledkezhetünk meg. Számos esetben előfordul, hogy külföldi céggel kell együttműködni, kapcsolatot tartani. Ilyenkor sem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan leveleket küldjünk el, amelyeknek a tartalma nem egyezik az eredetileg megírt szöveggel.

Cég működésével kapcsolatos iratok fordítása

Legyen szó cégalapításról, megszűnésről, átalakulásról vagy szétválásról, minden esetben szükség van a hivatalos dokumentumok elkészítésére. Hogy néhányat említsünk, a társasági szerződést, cégkivonatot és aláírási címpéldányt is meg kell csinálni. Amennyiben az egyik tulajdonos vagy igazgató román, esetleg a vállalatnak van román érdekeltsége is, akkor az iratokat le kell fordítani. Ebben csakis olyan fordító tud segíteni, aki anyanyelvi szinten érti, beszéli a nyelvet és akinek többéves tapasztalata van a fordításban. Munkatársaink között ilyen szakemberek állnak rendelkezésre.

Egyéb hivatalos iratok fordítása

Természetesen a szerződésekkel, üzleti levelekkel nem ér véget a hivatalos dokumentumok sora. Említhetjük az orvosi leleteket, szakvéleményeket, engedélyeket, betegtájékoztatókat, tanulmányokat, amelyeknek a lefordítása szintén magas szakértelmet kíván. A román magyar fordítóinkra ezeket a munkákat is rá lehet bízni. Mivel anyanyelvi szinten beszélik, értik a nyelvet és íráskészségben is nagy tudással rendelkeznek. A végeredmény teljes mértékben meg fog egyezni az eredeti dokumentum tartalmával. Erre az irodánk garanciát vállal.

Mitől lesz hivatalos a fordítás?

Minden megbízás esetén hivatalosan igazolt fordításokat adunk ki a kezünkből. Mit jelent ez pontosan? Fordítóirodánk bélyeggel igazolja, hogy a román magyar fordító által készített szövegek tartalma az eredetivel minden részletében megegyezik. A bélyeggel ellátott iratokat a legtöbb hivatalos szerv, orvosi intézmények, hatóságok, oktatási intézmények, egyéb vállalatok maradéktalanul elfogadják. A bélyegző nemcsak itthon, hanem külföldön is hivatalossá teszi a dokumentumokat, amelyek így bizonyító erővel rendelkeznek. Egy fontos kérdés, hogy az adott szerv hivatalos vagy hiteles fordítást kér-e, a két fogalom ugyanis nem ugyanazt jelenti.

Hivatalos vs. hiteles fordítás

Amennyiben hivatalos fordításra van szüksége románról magyarra vagy fordítva, akkor a román magyar fordító készségesen a rendelkezésére áll. Viszont, ha hiteles forrást szeretne készíttetni, akkor a vonatkozó jogszabály értelmében, az Országos Fordító Iroda munkatársaihoz kell fordulnia ez ügyben. A hiteles változatot lektorok, korrektorok és szerkesztők is ellenőrzik. A kettő között még az a különbség, hogy mivel a hiteles fordítás több szakember kezén is átmegy és több munka van vele, ezért drágább, mint a hivatalos, amit nálunk is megrendelhet. Érdemes előre tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy pontosan melyik elkészítésére is van szükség? Hiteles fordításra akkor van szükség, ha az adott ügyben a törvény előírja. Ez jellemzően a közigazgatási szektorban szokott előfordulni. Minden más területen, például munkavállalás, oktatás, üzlet, általában elfogadott a hivatalos fordítás is.

Miért a mi irodánkat válassza?

A nálunk dolgozó szakemberek már évek óta bizonyítják precizitásukat, megbízhatóságukat, rátermettségüket. A román magyar fordítóink, lektoraink összehangoltan, gördülékenyen tudnak együtt dolgozni. Mindenben segítik egymás munkáját, hiszen mindannyian egyetértünk ebben: az ügyfél az első. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk szolgáltatott végeredménnyel elégedettséget váltsunk ki a megrendelőinkből. Román fordítóink közül mindig megkeressük azt, aki a leginkább tájékozott az adott témában. Akinek az ismereteihez, gyakorlati tapasztalataihoz a leginkább passzol a ránk bízott feladat.

Így 100%-ban elkerülhető az esetleges félrefordítások, fogalmazási vagy helyesírási hibák. Munkatársaink anyanyelvi szinten értik a nyelvet, annak felépítését, logikáját, szóban, írásban egyaránt. Magas tudásuknak és széles tapasztalataiknak köszönhetően, meg tudják tartani a nyelv szépségét, kivételességét. A végeredmény tehát egy teljes mértékben nyelvazonos szöveg, ami minden részletében igazodik az eredeti szöveg tartalmához.

Cégünk működését a megrendelőink igényeire szabva alakítottuk ki. Amennyiben velünk veszi fel a kapcsolatot, egyszerű, gyors és gördülékeny ügyintézésre számíthat. Ha sürgősen szüksége van a fordításra, ez esetben is állunk rendelkezésére. Bármilyen határidőről, sürgős feladatról is legyen szó, minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy be tudjuk illeszteni az aktuális munkáink közé.

A kapcsolatfelvételt követően árajánlatot adunk. Annak elfogadása után az egyik román magyar fordító máris nekiáll a fordításnak, hogy a lehető leggyorsabban kézhez kapja azt. A lefordított dokumentumokat néhány napon belül elektronikusan és postán is eljuttatjuk a megadott címre.

Részletekért hívjon most: 06 30 219 9300