Tłumaczenie katalogów

Razem z native speakerami

Tłumaczenie katalogów przez Biuro Bilingua w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, chorwackim, czeskim, słowackim, rumuńskim, hiszpańskim, portugalskim, estońskim, polskim, mongolskim i w wielu innych.

Zatrudniamy tłumaczy – native speakerów, którzy przetłumaczą katalog na ponad 40 języków. Na im więcej języków jest on przetłumaczony, tym większa szansa na zdobycie nowych Klientów.

Tłumaczymy katalogi nie tylko z języka węgierskiego na język obcy, ale też z obcego na węgierski. Konfiguracja zależy tylko od Państwa!

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem 06 30 219 9300!

O tłumaczeniu katalogów

Zdajemy sobie sprawę, że niektóre firmy przywiązują dużą wagę do katalogów dostępnych także w języku węgierskim, ponieważ znajdują się w nich najistotniejsze słówa, ale także konkretne plany. Katalog produktowy uwypukla ważne dla firmy elementy, które zwracają uwagę Klienta.

Co zalecamy w Państwu w przypadku tłumaczenia katalogów?

Zachowujemy oryginalny format i tłumaczymy tylko tekst na dany język obcy. Tłumaczymy na tyle języków, na ile życzy sobie Klient. Zalecamy tłumaczenie katalogów na większą ilość języków, ponieważ im w większej ilości języków jest dostepny katalog, do tym większej ilości osób na rynku dotrze oferta firmy.

Tłumaczeniem tekstów katalogów zajmują się rodzimi użytkownicy danego języka. Tłumacze współpracujący z Biurem Bilingua w Budapeszcie wiedzą, że w przypadku tłumaczenia katalogu ważne jest dokładne odzwierciedlenie punktu widzenia, by wzbudzić zaufanie Klientów.

Zatem nie ma mowy tutaj o tłumaczeniu słowo w słowo, ponieważ to nie odda tak naprawde sensu słowa w danym języku. Profesjonalni tłumacze tłumaczą zatem tak, aby tekst był zrozumiały i przystępny dla jego docelowego adrestata.

W Bilingua zachowamy oryginalny format katalogu, a przetłumaczony tekst umieścimy w dokumencie tak, jakby był tam od początku.

Zamawianie tłumaczenia katalogu w Bilingua

Prosimy o przesłanie katalogu do tłumaczenia w jakimkolwiek formacie na adres glajtos@yahoo.com, a my w ciągu godziny prześlemy wycenę, wraz z przewidywanym czasem realizacji tłumaczenia, po czym rozpoczniemy tłumaczenie i odeślemy gotowy tekst w formacie wybranym przez Państwa!

Tłumaczenie katalogów z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, słowackiego, czeskiego, polskiego, serbskiego, ukraińskiego, chorwackiego, słoweńskiego i wielu innych języków.

Tłumaczenie najwyższej jakości na ponad 40 języków, szybko i tanio w Budapeszcie w Biurze Bilingua. Skontaktuj się z nami jak najszybciej!

Traducere cataloage de produse

Traducători nativi

Traducere cataloage de produse la Budapeste, prin intermediul Biroului de traduceri Bilingua, în limbile engleză, franceză, germană, italiană, croată, cehă, slovacă, română, spaniolă, portugheză, estoniană, poloneză, mongolă și în alte limbi străine.

Traducătorii noștri nativi vor traduce cataloagele Dumneavoastră de produse în peste 40 de limbi ale lumii. În cât mai multe limbi vă traduceți catalogul de produse, cu atât cresc și șansele lărgirii cercului Dumneavoastră de clienți!

Ne asumăm nu numai traducerea cataloagelor de produse în limba maghiară în limbi străine, ci și traducerea cataloagelor în scrise în limbi străine în limba maghiară sau în alte limbi. Alegerea perechii de limbi depinde numai de Dumneavoastră!

Sunați-ne acum la numărul de telefon 06 30 219 9300!

Despre traducerea cataloagelor de produse

Știm foarte bine că firma Dumneavoastră și-a realizat catalogul de produse în limba originală cu prețul unei munci serioase, cu acordarea unei atenții sporite nu numai textului, ci și execuției de înaltă calitate. Aspectul exterior al cataloagelor reprezintă un criteriu important în cazul firmelor, astfel încât atunci aspectul exterior original trebuie păstrat și în cadrul traducerii.

Ce vă oferă Biroul de traduceri Bilingua în domeniul traducerii cataloagelor de produse?

În cazul traducerii cataloagelor de produse, vom păstra formatul original și vom traduce numai textul dorit în limba solicitată de Dumneavoastră. Vă putem traduce textul catalogului în mai multe limbi, în funcție de preferințele clientului nostru. Vă recomandăm să vă traduceți catalogul în cât mai multe limbi străine, cu atât cresc și șansele de succes ale afacerii Dumneavoastră, datorită accesului la o piață mai largă.

Traducerea cataloagelor de produse este efectuată de către traducători nativi. Traducătorii de specialitate ai Biroului de traduceri Bilingua știu foarte bine că, în cazul traducerii cataloagelor, este esențial ca publicul-țintă să simtă că i se vorbește în limba sa maternă, deoarece firma care a publicat catalogul poate să câștige încrederea publicului cumpărător numai în acest fel.

Traducerea prea fidelă textului original, de tip mot-à-mot, nu ar fi recomandată în acest caz, fiindcă nu este capabilă să creeze această senzație a comunicării în limbii materne. Astfel, traducătorii noștri profesioniști nu vor realiza o traducere cuvânt cu cuvânt, ci una care să redea înțelesul textului.

Biroul de traduceri Bilingua va păstra formatul original al catalogului Dumneavoastră și va aranja textul traducerii în catalog conform publicației originale.

Comandă traducere de cataloage produse de la Bilingua

Trimiteți-ne catalogul de produse pe care doriți să îl traducem, în orice format, la adresa de e-mail glajtos@yahoo.com, și noi vă vom trimite într-o oră oferta noastră de preț și propunerea noastră privind termenul de predare, după care vom efectua traducerea și vă vom trimite lucrarea finalizată în formatul dorit de Dumneavoastră!

Traducere de cataloage din limbile engleză, germană, spaniolă, italiană, franceză, rusă, slovacă, cehă, poloneză, sârbă, ucraineană, croată, slovenă și din alte limbi.

Traduceri de calitate în și din peste 40 de limbi străine, rapid și ieftin, în Budapesta, prin Biroul de traduceri Bilingua! Contactați-ne chiar acum!

Preklad katalógov

Prekladatelia sú rodení hovoriaci

Preklad katalógov v Budapešti prostredníctvom prekladateľskej agentúry Bilingua do angličtiny, francúzštiny, nemčiny, taliančiny, chorvátčiny, češtiny, slovenčiny, rumunčiny, španielčiny, portugalčiny, estónčiny, poľštiny, mongolčiny a do iných jazykov.

Preklad katalógov sa uskutočňuje do viac ako 40 cudzích jazykov prostredníctvom našich rodených prekladateľov, t.j. cieľový jazyk je ich materinský. Do čím viac jazykov si necháte váš katalóg preložiť, tým väčšiu šancu máte na rozšírenie okruhu potenciálnych zákazníkov!

Do cudzích jazykov neprekladáme len katalógy z maďarčiny, preložíme vám aj katalógy z cudzieho jazyka do maďarčiny či do iných cudzích jazykov! Jazyky prekladu závisia len od vás.

Zavolajte nám teraz na číslo +36 30 219 9300!

O preklade katalógov

Rozličné firmy vytvorili svoje katalógy v maďarčine prostredníctvom vytrvalej a namáhavej práce, počas ktorej kládli mimoriadny dôraz nielen na jazyk, ale aj na štruktúru textu. V prípade firiem je vonkajší vzhľad ich produktových katalógov mimoriadne dôležitý, pri ich preklade musia byť zachované všetky elementárne zložky.

Čo vám ponúka Bilingua, ak si chcete dať preložiť produktový katalóg?

Dodržíme pôvodný formát, do vami vybraného jazyka bude preložený iba text. Naraz vám katalóg preložíme do viacerých jazykov, podľa toho, ako si vy ako zadávateľ vyberiete. Odporúčame vám však, aby ste si katalóg nechali preložiť do viac ako jedného jazyka, pretože v čím viac cudzích jazykoch bude zverejnený, tým väčšie šance má vaša firma umiestniť sa na trhu, keďže jej cieľová skupina bude oveľa väčšia.

Texty katalógov prekladajú prekladatelia, pre ktorých je cieľový jazyk materinský. Odborní prekladatelia prekladateľskej agentúry Bilingua v Budapešti vedia, že pri preklade katalógov musia brať do úvahy cieľovú skupiny, keďže jedným z dôležitých kritérií je, aby cieľové obecenstvo cítilo, že katalóg bol napísaný v ich materinskom jazyku, čo vám pomôže získať si ich dôveru.

Doslovný preklad v tomto prípade nie je dobrou voľbou, pretože nedokáže vrátiť pocit, že text bol napísaný v rodnom jazyku čitateľa. Profesionálni prekladatelia teda nevytvárajú doslovný preklad, ale prekladajú zmysel.

Prekladateľská agentúra Bilingua zachová pôvodný formát vášho katalógu a preložený text bude umiestnený rovnako, ako bol v pôvodnom katalógu.

Objednávanie prekladu katalógu od prekladateľskej agentúry Bilingua

Pošlite nám katalóg, ktorý si želáte preložiť, v ľubovoľnom formáte na adresu glajtos@yahoo.com a my vám v priebehu hodiny pošleme našu cenovú ponuku i navrhovaný termín vyhotovenia prekladu. Následne zhotovíme preklad vo vami vybranom formáte a pošleme vám už hotový preklad, pripravený dobyť zahraničné trhy!

Preklad katalógov z angličtiny, nemčiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny, ruštiny, slovenčiny, češtiny, poľštiny, srbčiny, ukrajinčiny, chorvátčiny, slovinčiny a iných jazykov.

Kvalitný preklad z a do viac ako 40 jazykov rýchlo a lacno v Budapešti prostredníctvom prekladateľskej agentúry Bilingua. Kontaktujte nás hoci aj okamžite.

Übersetzung von Katalogen

Mit Muttersprachlern

Was bieten wir? Wir beim Bilingua Übersetzungsbüro bieten Übersetzung von Katalogen ins Englische, Deutsche, Italienische, Kroatische, Tschechische, Slowakische, Rumänische, Spanische, Portugiesische, Estnische, Polnische, Mongolische und in andere Sprachen an.

Unsere Übersetzer, die Muttersprachler sind, übernehmen Übersetzungen von Katalogen in über 40 Sprachen! In je mehr Sprachen Sie Ihren Katalog übersetzen lassen, umso größer ist die Chance, dass Sie den Kreis Ihrer Kunden erweitern können!

Wir übersetzen nicht nur ungarische Kataloge in Fremdsprachen, sondern auch fremdsprachliche Kataloge ins Ungarische oder in eine andere Fremdsprache. Die Sprachkombination bestimmen Sie!

Rufen Sie uns jetzt unter der Telefonnummer +36 30 2199300 an!

Übersetzung von Katalogen

Wir sind uns dessen bewusst, mit welcher sorgfältigen Arbeit die verschiedenen Firmen ihre Kataloge auf Ungarisch erstellt haben, wobei sie nicht nur auf den Text, sondern auch auf die anspruchsvolle Gestaltung geachtet haben. Das Erscheinungsbild von Produktkatalogen ist ein wichtiger Gesichtspunkt bei den Unternehmen, und wenn es zur Übersetzung kommt, muss die Originalaussehen beibehalten werden.

Was bietet Ihnen Bilingua bei Übersetzung von Katalogen?

Wir behalten das ursprüngliche Format bei und übersetzen nur den Text in die gewünschte Sprache. Gleichzeitig übersetzen wir es in mehrere Sprachen, je nach Wunsch des Auftraggebers. Wir empfehlen Ihnen, den Katalog nicht nur in eine Sprache übersetzen zu lassen, denn in je mehr Fremdsprachen es erscheint, umso erfolgreicher kann Ihr Unternehmen, umso weiter gefasst kann die Zielgruppe sein.

Die Texte im Katalog werden von Übersetzern, die Muttersprachler sind, übersetzt. Die Fachübersetzer des Bilingua Übersetzungsbüros in Budapest wissen, dass bei der Katalogübersetzung ein wichtiger Gesichtspunkt ist, dass das Zielpublikum das Gefühl hat, es wird in seiner Muttersprache angesprochen, so kann man das Vertrauen der Kunden gewinnen.

Eine wortwörtliche Übersetzung ist in diesem Fall nicht zweckmäßig, denn es kann das Gefühl der Muttersprache nicht vermitteln. Unsere professionellen Übersetzer übersetzen also nicht wortwörtlich, sondern geben den Sinn der Sache wieder.

Das Bilingua Übersetzungsbüro behält das ursprüngliche Format des Katalogs bei und setzt den übersetzten Text genauso ein, wie er im Originalkatalog war.

Übersetzung von Katalogen bei Bilingua bestellen

Schicken Sie und den Katalog, den Sie übersetzen wollen, in einem beliebigen Format an die Adresse glajtos@yahoo.com zu! Wir schicken Ihnen unser Angebot sowie die für die Übersetzung vorgeschlagene Frist innerhalb von einer Stunde zu. Wir fertigen die Übersetzung an und schicken die fertige Arbeit in einem von Ihnen bestimmten Format zurück.

Wir übernehmen Übersetzungen von Katalogen auch vom Englischen, Deutschen, Spanischen, Italienischen, Französischen, Russischen, Slowakischen, Tschechischen, Polnischen, Serbischen, Ukrainischen, Kroatischen, Slowenischen und von anderen Sprachen.

Wir biete Qualitätsübersetzungen in über 40 Sprachen. Das Übersetzungsbüro Bilingua in Budapest arbeitet schnell und kostengünstig. Nehmen Sie gleich jetzt den Kontakt zu uns auf!

Catalog Translation

With native translators

Catalog translation in Budapest by Bilingua Translation Agency to English, French, German, Italian, Croatian, Czech, Slovakian, Romanian, Spanish, Portuguese, Estonian, Polish, Mongolian and other foreign languages.

Our native translators translate catalogs to over 40 foreign languages. The more languages your catalog is available in, the greater chance you have to expand your customer base!

We also translate foreign language catalogs to Hungarian, not only Hungarian catalogs to other languages, or we can translate them to another foreign language as well. The language pair depends on you!

Call us now at: 06 30 219 9300!

About catalog translation

We know that companies put a lot of work into their catalogs, not only the text, but also the design. The catalogs’ appearance is an important aspect for companies and if the catalog is translated it is important that the appearance is retained.

What does Bilingua offer when it comes to catalog translation?

We will maintain the original format while translating the text to the language of your choosing. We can simultaneously translate it to several languages as the client wishes. We recommend that you have your catalog translated not only to one language, because the more foreign languages it is available in, the more successful your busines can be by reaching a wider target market.

Catalog texts are translated by native translators. The translators at Bilingua Translation agency in Budapest know that when translating a catalog it is important that the target audience feel like they are being spoken to in their native language, this helps to build trust with customers. In this case literal translation is not the way to go, because this cannot reproduce the sense of the native language. Thus, our professional translators will not translate the catalog word for word, but rather strive to get the meaning across.

Bilingua Translation agency maintains the original format of your catalog and we will arrange the translated text the same way as it was in the original

Order a catalog translation from Bilingua

Send us the catalog to be translated in any format to glajtos@yahoo.com and we will send you a price quotation within an hour as well as a recommended deadline, we will complete the translation in the format of your choosing and send the finished product back to you!

Catalog translations from English, German, Spanish, Italian, French, Russian, Slovakian, Czech, Polish, Serbian, Ukrainian, Croatian, Slovenian and other languages! Quality translations in over 40 languages, quickly and affordably with the help of Bilingua Translation Agency. You can contact us immediately.

Katalógus fordítás

Katalógusok fordítása

Katalógusfordítás Budapesten angol, francia, német, olasz, horvát, cseh, szlovák, román, spanyol, portugál, észt, lengyel, mongol és más nyelvre.

Anyanyelvi fordítókkal vállaljuk katalógusok fordítását több mint 40 idegen nyelvre! Minél több nyelvre fordíttatja le katalógusát, annál nagyobb az esélye vásárlói körének bővítésére!

Nemcsak magyar nyelvű katalógusokat fordítunk idegen nyelvre, hanem idegen nyelvűeket magyarra, esetleg másik idegen nyelvre. A párosítás Öntől függ!

A katalógusfordításról

Tudjuk, hogy a különböző cégek komoly munkával hozták létre a magyar nyelvű katalógusokat, melyeknél nemcsak a szövegre figyeltek oda, hanem az igényes tervezésre is. A termékkatalógusok külalakja fontos szempont a cégek esetén, és ha fordításra kerül a sor, akkor az eredeti külalakot meg kell tartani.

Mit kínál Önnek a Bilingua katalógusok fordítása esetén?

Megtartjuk az eredeti formátumot, csak a szöveget fordítjuk le a kívánt nyelvre. Egyszerre több nyelvre is lefordítjuk, ahogy a megrendelő szeretné. Javasoljuk, hogy ne csak egy nyelvre fordíttassa le katalógusát, minél több idegen nyelven jelenik meg, annál sikeresebb lehet vállalkozása, annál nagyobb célpiacot érhet el.

A katalógusok szövegének fordítását anyanyelvi fordítók végzik. A budapesti Bilingua fordító iroda szakfordítói tudják, hogy katalógusfordításkor fontos szempont, hogy a célközönség úgy érezze, anyanyelvén szólították meg, így nyerik el a vásárlóközönség bizalmát. A szó szerinti fordítás ebben az esetben nem célszerű, mert nem tudja visszaadni az anyanyelvi érzést. Professzionális fordítóink tehát nem szó szerinti fordítást készítenek, hanem értelem szerintit.

A Bilingua fordító iroda megőrzi katalógusának eredeti formátumát, és a lefordított szöveget ugyanúgy helyezzük el, mint ahogy az eredeti szerepel a katalógusban.

Katalógus fordítás rendelése a Bilinguától

Küldje el nekünk a lefordítandó katalógust bármilyen formátumban a glajtos@yahoo.com címre, mi egy órán belül elküldjük Önnek árajánlatunkat, valamint a javasolt határidőt, elkészítjük a fordítást, és amilyen formátumban Ön szeretné, visszaküldjük a kész munkát!

Katalógusok fordítás angolról, németről, spanyolról, olaszról, franciáról, oroszról, szlovákról, csehről, lengyelről, szerbről, ukránról, horvátról, szlovénről és más nyelvekről. Minőségi fordítás több mint 40 idegen nyelven gyorsan és olcsón Budapesten a Bilingua fordító iroda segítségével! Vegye fel velünk a kapcsolatot akár most azonnal!

Hívjon most a

+36 30/219 9300 számon

vagy kérjen ingyenes ajánlatot írásban, munkanapokon 1 órán belül válaszolunk levelére!

Az űrlap 3 db fájlt enged elküldeni, amelynek együttes mérete maximum 2,5 MB lehet és .txt, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, png, .jpg, .zip vagy .rar formátumúnak kell lennie.
Nagyobb fájlokat a WeTransfer ingyenes alkalmazás segítségével tud átküldeni.

Csak csatolja a fájlt, adja meg a saját, illetve a mi e-mail címünket: info@bilingua.hu, majd kattintson a Küldés gombra.


Óriásfájlt küldök


2 GB méretig bármennyi és bármilyen formátú file küldhető.