Preklad katalógov

Prekladatelia sú rodení hovoriaci

Preklad katalógov v Budapešti prostredníctvom prekladateľskej agentúry Bilingua do angličtiny, francúzštiny, nemčiny, taliančiny, chorvátčiny, češtiny, slovenčiny, rumunčiny, španielčiny, portugalčiny, estónčiny, poľštiny, mongolčiny a do iných jazykov.

Preklad katalógov sa uskutočňuje do viac ako 40 cudzích jazykov prostredníctvom našich rodených prekladateľov, t.j. cieľový jazyk je ich materinský. Do čím viac jazykov si necháte váš katalóg preložiť, tým väčšiu šancu máte na rozšírenie okruhu potenciálnych zákazníkov!

Do cudzích jazykov neprekladáme len katalógy z maďarčiny, preložíme vám aj katalógy z cudzieho jazyka do maďarčiny či do iných cudzích jazykov! Jazyky prekladu závisia len od vás.

Zavolajte nám teraz na číslo +36 30 219 9300!

O preklade katalógov

Rozličné firmy vytvorili svoje katalógy v maďarčine prostredníctvom vytrvalej a namáhavej práce, počas ktorej kládli mimoriadny dôraz nielen na jazyk, ale aj na štruktúru textu. V prípade firiem je vonkajší vzhľad ich produktových katalógov mimoriadne dôležitý, pri ich preklade musia byť zachované všetky elementárne zložky.

Čo vám ponúka Bilingua, ak si chcete dať preložiť produktový katalóg?

Dodržíme pôvodný formát, do vami vybraného jazyka bude preložený iba text. Naraz vám katalóg preložíme do viacerých jazykov, podľa toho, ako si vy ako zadávateľ vyberiete. Odporúčame vám však, aby ste si katalóg nechali preložiť do viac ako jedného jazyka, pretože v čím viac cudzích jazykoch bude zverejnený, tým väčšie šance má vaša firma umiestniť sa na trhu, keďže jej cieľová skupina bude oveľa väčšia.

Texty katalógov prekladajú prekladatelia, pre ktorých je cieľový jazyk materinský. Odborní prekladatelia prekladateľskej agentúry Bilingua v Budapešti vedia, že pri preklade katalógov musia brať do úvahy cieľovú skupiny, keďže jedným z dôležitých kritérií je, aby cieľové obecenstvo cítilo, že katalóg bol napísaný v ich materinskom jazyku, čo vám pomôže získať si ich dôveru.

Doslovný preklad v tomto prípade nie je dobrou voľbou, pretože nedokáže vrátiť pocit, že text bol napísaný v rodnom jazyku čitateľa. Profesionálni prekladatelia teda nevytvárajú doslovný preklad, ale prekladajú zmysel.

Prekladateľská agentúra Bilingua zachová pôvodný formát vášho katalógu a preložený text bude umiestnený rovnako, ako bol v pôvodnom katalógu.

Objednávanie prekladu katalógu od prekladateľskej agentúry Bilingua

Pošlite nám katalóg, ktorý si želáte preložiť, v ľubovoľnom formáte na adresu glajtos@yahoo.com a my vám v priebehu hodiny pošleme našu cenovú ponuku i navrhovaný termín vyhotovenia prekladu. Následne zhotovíme preklad vo vami vybranom formáte a pošleme vám už hotový preklad, pripravený dobyť zahraničné trhy!

Preklad katalógov z angličtiny, nemčiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny, ruštiny, slovenčiny, češtiny, poľštiny, srbčiny, ukrajinčiny, chorvátčiny, slovinčiny a iných jazykov.

Kvalitný preklad z a do viac ako 40 jazykov rýchlo a lacno v Budapešti prostredníctvom prekladateľskej agentúry Bilingua. Kontaktujte nás hoci aj okamžite.