Tłumaczenie instrukcji obsługi na język węgierski

W Bilingua tłumaczymy instrukcje obsługi na ponad 40 języków, nie tylko z angielskiego, ale także z innych języków obcych.

Zarówno w przypadku nowych, jak i starych urządzeń ważne jest, aby instrukcja obsługi była przetłumaczona na większą ilość języków. Jeśli chcecie Państwo sprzedawać produkty za granicę, bardzo ważne jest, aby instrukcja obsługi była była zrozumiała dla użytkowników danego kraju.

Tłumaczenie oryginalnego tekstu słowo w słowo nieraz nie wystarczy, a co gorsza, prowadzi często do błednego zrozumienia. Potrzebne jest zatem przetłumaczenie w taki sposób, aby użtkownik, lub osoba która czyta instrukcję miała poczucie, że tekst jest przygotwany specjalnie dla niej.

Tłumaczenie instrukcji obsługi z języka angielskiego na inne języki

Biuro Bilingua współpracuje z native speakerami, którzy doskonale posługują się swoim ojczystym językiem, znają dobrze gramatykę i środki stylistyczne.

Nie zajmują się tłumaczeniem słowo w słowo, ale starają się w poprawnych zdaniach oddać sens oryginalnego tekstu. Dzięki temu instrukcja obsługi będzie najbardziej zrozumiała.

W przypadku tłumaczeń instrukcji obsługi tłumaczymy nie tylko tekst, ale też wszystkie ewentualne grafiki i podpisy.

Dla jakich urządzeń tłumaczymy instrukcje obsługi?

Jesteśmy w stanie przetłumaczyć każdą instrukcję, niemniej jednak najczęściej tłumaczymy je dla takich urzadzeń jak:

 • maszyny rolnicze, traktory, kombajny, siewniki
 • telewizory, radia
 • żelazka, roboty kuchenne, kuchenki mikrofalowe
 • wentylatory, klimatyzacje, pralki
 • alarmy, kompresory, odtwarzacze CD
 • wiertarka ręczna, spawarka, piła i podobne narzędzia
 • maszyny sportowe, rowery, przyrządy rowerowe
 • urządzenia samochodowe, autobusowe, ciężarowe

Zachowanie odpowiedniego formatu instrukcji

Zgodnie z życzeniem Klienta zachowujemy oryginalny format instrukcji, z której zabieramy tekst do tłumaczenia, po czym już gotowy wklejamy z powrotem. W ten sposób oryginalna instrukcja wygląda tak samo jak przed tłumaczeniem, tylko język się zmienił.

Zamawianie tłumaczenia instrukcji obsługi

 1. prosimy o przesłanie nam danej intrukcji jaka ma być przetłumaczona na adres glajtos@yahoo.com i określenie czasu realizacji
 2. przejrzymy tekst i w ciągu godziny odeślemy Państwu wycenę
 3. Państwo potwierdzacie czy odpowiadają Państwu odpowiadają
 4. Po ustaleniu szczegółów zabieramy się do pracy i w ustalonym czasie przesyłamy Państwu gotowy tekst

I tak naprawdę to wszystko. Po zakończeniu tłumaczenia możecie Państwo zapłacić PayPallem, lub przelewem.

Na jakie języki tłumaczymy instrukcje? Na ponad 40, głównie europejskich, ale jeśli jest taka potrzebna jesteśmy w stanie zorganizować tłumaczenie na każdy język świata!

W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt pod numerem 06 30 219 9300, nasi konsultancie chętnie pomogą, lub też prosimy o wysłanie wiadomości na adres glajtos@yahoo.com

Tłumaczenie instrukcji obsługi najwyższej jakości

Tłumaczenie instrukcji obsługi najwyższej jakości z języka angielskiego i z innych języków, szybko, profesjolanie, precyzyjnie. Jeśli Państwo sobie tego życzycie, możemy odesłać gotowe tłumaczenie nie tylko w formacie WORD, ale z pomocą naszych grafików stworzymy inny format, ustawimy odpowiednio zdjęcia i dodamy ramki z opisami w odpowiednich miejscach.

Zapewniamy, że tekst będzie tak samo sformatowany jak tekst oryginalny, z zachowaniem wielkości liter, ich grubości i wysokości, zwrócimy uwagę na obrazki i na całość instrukcji. Poza angielskim tłumaczymy również z innych języków (niemiecki, włoski, słowacki, czeski, francuski, hiszpański).

Skontaktuj się z nami: +36 30 219 9300

Traducere ghiduri de utilizare

Traducere ghiduri de utilizare în limba maghiară

Traducere ghiduri de utilizare, în Budapesta, prin Biroul de traduceri Bilingua, în 40 de limbi străine, inclusiv din limba engleză sau din alte limbi străine.

Atât în cazul produselor noi, cât și în cazul celor mai vechi, este foarte important ca ghidul de utilizare să poată fi citit în mai multe limbi. Dacă doriți să comercializați un produs autohton în străinătate, atunci este obligatoriu ca ghidul de utilizare să fie tradus în limba țării respective.

De multe ori, traducerea cuvânt cu cuvânt a documentului original nu este suficientă și chiar poate să inducă în eroare. Traducerea trebuie să fie realizată în așa fel încât utilizatorul sau cititorul să simtă că textul i se adresează în limba sa maternă.

Traducerea instrucțiunilor de utilizare în alte limbi

Biroul de traduceri Bilingua colaborează cu traducători nativi, care cunosc la perfecțiune gramatica și mijloacele stilistice ale limbii în care traduc.

Colaboratorii noștri nu traduc mot-à-mot, ci transpun sensul textelor în alte limbi. În acest fel, instrucțiunile de utilizare vor apărea ca și cum ar fi fost scrise în limba în care se face traducerea.

Atunci când traducem instrucțiunile de utilizare, nu transpunem numai textul în alte limbi, ci și cuvintele care apar în interiorul diagramelor și desenelor ilustrative.

Ce fel de instrucțiuni de utilizare traducem pentru Dumneavoastră?

Ghidul sau instrucțiunile de utilizare pot fi din orice domeniu, dar cel mai des lucrăm cu următoarele documente:

 • Ghiduri de utilizare pentru utilaje agricole, tractoare, mașini de recoltat și semănătoare
 • Instrucțiuni de utilizare pentru televizoare și radiouri
 • Fier de călcat, robot de bucătărie, aragaz, cuptor cu microunde
 • Ventilatoare, aparate de climatizare, mașini de spălat
 • Alarmă, compresor, CD-player
 • Bormașină, aparat de sudură, ferăstrău și alte unelte
 • Echipamente de sport, biciclete și accesorii pentru biciclete
 • Autovehicule, autobuze și autocamioane, motociclete și accesorii pentru motociclete

Păstrarea formatului instrucțiunilor de utilizare

Adaptându-ne la cerințele clientului nostru, vom păstra formatul original al documentului. Pentru a face acest lucru, extragem din document textul care trebuie tradus, pe care îl vom plasa din nou în document. În acest fel, varianta tradusă a instrucțiunilor de utilizare va fi identică în toate privințele cu cea originală, singura diferență fiind limba.

Comenzi pentru traducerea instrucțiunilor de utilizare

 1. Ne trimiteți instrucțiunile de utilizare care trebuie traduse la adresa glajtos@yahoo.comși ne informați cu privire la termenul-limită.
 2. Noi vom analiza textul și vă vom răspunde cu oferta noastră de preț în termen de 1 oră.
 3. Dumneavoastră ne trimiteți un mesaj dacă acceptați oferta noastră.
 4. În urma confirmării comenzii, ne apucăm de traducere și vă trimitem instrucțiunile de utilizare traduse în limba dorită până la termenul-limită convenit.

În fond, este atât de simplu! Pentru munca prestată, ne puteți prin PayPal sau prin transfer bancar.

În ce limbi traducem instrucțiuni de utilizare? Traducem ghiduri de folosire în 40 de limbi, majoritatea limbi europene, dar putem să satisfacem orice fel de comandă, pentru că lucrăm cu o bază de date de traducători foarte extinsă, din întreaga lume!

Pentru mai multe informații, sunați la numărul 06 30 219 9300 și unul dintre colegii noștri vă va informa despre detalii, sau scrieți-ne la adresa de e-mail glajtos@yahoo.com!

Traduceri de calitate pentru instrucțiuni de utilizare

Traduceri de calitate pentru instrucțiuni de utilizare, din limba engleză în alte limbi, rapid, profesionist și precis. Dacă doriți, vă putem trimite ghidul de folosire tradus nu numai în format Word, ci avem posibilitatea să pregătim și alte formate de documente cu ajutorul echipei noastre de graficieni, putem edita imaginile și diagramele din manualul de utilizare și transcriem cuvintele în limba dorită chiar dacă acestea apar în interiorul imaginilor.

Instrucțiunile de utilizare traduse vor arăta exact ca varianta originală, fiindcă folosim același tip de litere, păstrăm italicele și literele îngroșate (bold), păstrăm imaginile și formatul întregului ghid de utilizare. Pe lângă limba engleză, traducem și din alte limbi (germană, italiană, slovacă, cehă, franceză, spaniolă etc.).

Preklady návodov na použitie

Preklad návodov na použitie do maďarčiny

Preklad návodov na použitie z angličtiny alebo iného cudzieho jazyka do 40 cudzích jazykov v Budapešti prostredníctvom prekladateľskej agentúry Bilingua.

Tak ako v prípade nového, aj v prípade starého produktu je dôležité, aby bol jeho návod na použitie vo viacerých jazykoch. Ak by ste chceli svoj domáci produkt uviesť na zahraničný trh, jeho návod na použitie musí byť bezpodmienečne dostupný v jazyku danej krajiny. Doslovný preklad pôvodného dokumentu častokrát nestačí, niekedy môže byť dokonca zavádzajúci. Užívateľ alebo čitateľ musí pri čítaní návodu cítiť, že sa mu prihovárame prostredníctvom jeho materinského jazyka.

Preklad návodov na použitie z angličtiny do iných jazykov

Prekladateľská agentúra Bilingua spolupracuje s rodenými prekladateľmi, ktorí perfektne ovládajú gramatiku daného cieľového jazyka, spolu s jeho štylistikou.

Nevytvoria vám doslovný preklad, pri preklade sa zameriavajú na odovzdanie odkazu a zmyslu textu, takže výsledný text návodu na použitie bude stopercentne zodpovedať normám cieľového jazyka.

Pri preklade návodu na použitie sa prekladá nielen text, ale aj prípadné grafiky, ilustrácie či nadpisy.

Pomocou akých nástrojov bude preložený návod na použitie?

Návod na použitie alebo užívateľská príručka môže byť o čomkoľvek, no najčastejšie sa stretávame s nasledovnými typmi textov:

 • preklad návodov na obsluhu poľnohospodárskych strojov, traktorov, kombajnov, strojov určených na sejbu
 • užívateľské príručky k televízorom a rádiám
 • žehličky, kuchynské roboty, sporáky, mikrovlnné rúry
 • ventilátory, klimatizačné zariadenia, pračky
 • alarmy, kompresory, CD prehrávače
 • ručné vŕtačky, zváračky, píly a iné nástroje
 • športové vybavenia, bicykle a cyklistické príslušenstvo
 • automobily, autobusy a nákladné autá, motocykle a ich príslušenstvo

Zachovanie formátovania pri preklade návodov na použitie

Pri výbere formátu prekladu uchováme jeho pôvodný formát, no riadime sa najmä pokynmi zadávateľa. Z pôvodného formátu vyberieme čistý text, potom preložený text znovu umiestnime do predvoleného formátu, takže preložený návod na používanie bude totožný s pôvodným návodom, bude iba napísaný v inom jazyku.

Ako si objednať preklad návodu na použitie

 1. pošlite nám návod na použitie, ktorý chcete preložiť, na e-mailovú adresu glajtos@yahoo.com a napíšte nám, do kedy by ste chceli mať preklad hotový
 2. pozrieme sa na text a v priebehu 1 hodiny vám pošleme cenovú ponuku
 3. odpoviete nám, či prijímate cenovú ponuku, ktorú sme vám poslali
 4. po odsúhlasení začneme pracovať na preklade a preložený návod na použitie vám pošleme vo vami stanovenej lehote

Toto je v podstate celý proces. Za odvedenú prácu môžete zaplatiť prostredníctvom PayPal alebo bankovým prevodom.

Do akých jazykov prekladáme návody na použitie? Do 40 jazykov, väčšina z nich je európska, no vyhovieme všetkým požiadavkám, pretože sme súčasťou prekladateľskej siete rozšírenej po celom svete!

Pre ďalšie informácie nám zavolajte na číslo +36 30 219 9300 a naši kolegovia vám radi pomôžu, alebo nám napíšte e-mail na adresu glajtos@yahoo.com

Kvalitný preklad návodov na použitie

Kvalitný preklad návodov na použitie z angličtiny do iných jazykov, rýchlo, odborne, precízne. Váš preklad vám môžeme dodať aj v iných formátoch ako word, naši grafici vám radi pomôžu aj s úpravou obrázkov či grafov patriacich k vášmu návodu na použitie. Takisto vieme prepísať aj nadpisy, dokonca aj v tom prípade, ak je text umiestnený priamo cez obrázok.

Výsledný preklad sa usilujeme čo najviac priblížiť tomu pôvodnému, berieme do úvahy typ písma, zdôraznenia kurzívou či tučným písmom, zachováme obrázky ako i formát návodu na použitie. Okrem angličtiny prekladáme, samozrejme, i z iných jazykov (nemčina, taliančina, slovenčina, čeština, francúzština, španielčina, atď.).

Übersetzung von Gebrauchsanweisungen

Bilingua übernimmt in Budapest Übersetzungen von Gebrauchsanweisungen je nach Wunsch, sogar in über 40 Fremdsprachen, aus dem Englischen oder einer anderen Fremdsprache.

Bei den neuen bzw. alten Produkten ist es besonders wichtig, dass die Gebrauchsanweisung in mehreren Sprachen vorhanden ist. Wenn Sie ein einheimisches Produkt im Ausland vertreiben möchten, dann ist es unerlässlich, dass die Gebrauchsanweisung in der Sprache des gegebenen Landes zur Verfügung steht.

Eine wortwörtliche Übersetzung des Originaldokuments reicht oft nicht aus, es kann sogar irreführend senn. Man braucht eine Übersetzung, bei derer Lesen der Benutzer oder Leser das Gefühl hat, er wird in seiner Muttersprache angesprochen.

Übersetzung von englischsprachigen Gebrauchsanweisungen in andere Sprachen

Das Bilingua Übersetzungsbüro arbeitet mit Übersetzern, die Muttersprachler sind und die Grammatik und die stilistischen Mittel der gegebenen Fremdsprache ausgezeichnet kennen.

Sie übersetzen nicht wortwörtlich, sondern geben den Sinn des Textes wieder. Auf diese Weise wird die übersetzte Version einer Gebrauchsanweisung vollkommen wie in der Muttersprache.

Bei Gebrauchsanweisungen übersetzen wir nicht nur den Text, sondern auch die Beschriftungen der eventuellen Graphiken oder Abbildungen.

Welche Art von Gebrauchsanweisungen übersetzen wir?

In der Gebrauchsanweisung oder Anleitung kann es um alles gehen, am häufigsten werden wir jedoch mit der Übersetzung folgender Dokumente beauftragt:

 • Übersetzung von Gebrauchsanweisungen zu landwirtschaftlichen Maschinen, Traktoren, Mähdreschern, Saatmaschinen
 • Gebrauchsanweisung zu Fernsehern, Radios
 • Bügeleisen, Küchenroboter, Herde, Mikrowellenherde
 • Ventilatoren, Klimaanlagen, Waschmaschinen,
 • Alarmanlagen, Kompressoren, CD-Spieler,
 • Handbohrer, Schweißmaschinen, Sägen und andere Handwerkzeuge
 • Sportausrüstung, Fahrräder und Fahrradzubehör
 • Autos, Busse und Lastkraftwagen, Motorräder und Zubehör

Das Format der Gebrauchsanweisung wird beibehalten

Je nach Wunsch des Auftraggebers wird das ursprüngliche Format beibehalten. Wir entnehmen den zu übersetzenden Text und setzen ihn nach der Übersetzung wieder dorthin ein. Vom Aussehen her wird die übersetzte Gebrauchsanweisung vollkommen mit dem Original übereinstimmen, nur die Sprache des Textes wird abweichen.

Übersetzung von Gebrauchsanweisungen bestellen

 1. Sie schicken uns die Gebrauchsanweisung, welche zu übersetzen ist, an die Adresse glajtos@yahoo.com zu und teilen uns die Frist mit.
 2. Wir analysieren den Text und unterbreiten ein Preisangebot innerhalb von 1 Stunde.
 3. Sie melden sich zurück, ob Sie unser Angebot annehmen.
 4. Nachdem wir uns geeinigt haben, fängt unser Büro mit der Übersetzung an und Sie erhalten die übersetzte Gebrauchsanweisung fristgerecht zurück.

So viel eigentlich. Für die erbrachte Leistung können Sie per PayPal oder Banküberweisung zahlen.

In welche Sprachen übersetzen wir die Gebrauchsanweisungen? In 40 Fremdsprachen, meistens in europäische, wir können aber jedem Wunsch gerecht werden, da wir über eine breite Basis von Übersetzern auf der ganzen Welt verfügen.

Für weitere Informationen rufen Sie die Telefonnummer +36 30 2199300 an oder schreiben Sie an die Adresse  glajtos@yahoo.com! Unsere Mitarbeiter informieren Sie gerne!

Qualitätsübersetzung von Gebrauchsanweisungen

Wir bieten Qualitätsübersetzungen von Gebrauchsanweisungen aus dem Englischen in andere Sprachen an, schnell, professionell, präzise.  Wenn Sie möchten, dass wir die Gebrauchsanweisung nicht nur in Word-Format zurückschicken, sondern dass daraus unser Grafiker-Team auch andere Formate herstellt, können wir die Abbildungen, Graphiken editieren, die Beschriftungen der Abbildungen überschreiben, und zwar auch dann, wenn sie auf dem Bild angebracht sind.

Wir bemühen uns, die übersetzte Gebrauchsanweisung so zu gestalten, wie das Original war: wir achten auf die Schriftart, die Hervorhebungen durch halbfette und kursive Buchstaben, behalten die Bilder und das Format der ganzen Gebrauchsanweisung bei.   Wir übersetzen natürlich neben dem Englischen auch aus anderen Sprachen (aus dem Deutschen, Italienischen, Slowakischen, Tschechischen, Französischen, Spanischen usw.).

Translation of Instruction Manuals

Instruction manual translation in Budapest with the help of Bilingua Translation Agency to over 40 foreign languages from English or other foreign languages.

In the case of new or old products it is very important that the instruction manual be available in several different languages. If you wish to distribute your product abroad it is necessary that the product’s instruction manual be available in the language of the target country. Often, it is not enough to literally translate the original document, in fact, sometimes, this can be misleading. The reader must feel that the translation speaks to them in their own language.

Translation of English instruction manuals to other languages

Bilingua works together with native translators who know the grammar and stylistic toosl of the given language perfectly. Instead of a literal translation, they adapt the meaning of the original text into the target language. Thus, the translated instruction manual will be a native text.

When translating an instruction manual we do not only translate the text, but the captions of the graphics and the diagrams as well.

What sort of equipment can we translate manuals for?

There can be manuals and instructions for just about anything, but we most often work with the following documents:

 • translation of agricultural machine, tractor, combine and sowing machinery instruction manuals
 • TV and radio instruction manuals
 • Irons, kitchen appliances, stovse, microwaves, etc
 • Fasn, air conditioning, washing machines
 • Alarms, compressors, CD players
 • Hand-held drills, welding machines, saws and other tools
 • sports equipment, bicycles and bicycle accessories
 • Car, bus, truck and motorcycle accessories

Maintaining the format of the instruction manual

As per the client’s requirements we maintain the original format from which we extract the text and replace it after translation. This way the instruction manual will be completely the same as the original, only in a different language.

Order an instruction manual translation

1. Send us the instruction manual to be translated to glajtos@yahoo.com and let us know the deadline you have in mind.

2. We will analyze the text and provide a price quotation within an hour

3. Let us know whether you accept our offer.

4. After we have come to an greement, we will begin working on your text and we will send the translation back to you   within the deadline

That’s all there is to it. You can pay for the completed translation via PayPal or bank transfer.

What languages do we translate instruction materials into? Over 40 foreign languages, mostly European, but we can accommodate any request, because we work with an extensive translator base from all over the world!

For further information call 06 30 219 9300. Our colleagues will be happy to provide you with information, or write to us at glajtos@yahoo.com!

Quality instruction manual translation

Quality instruction manual translation from English to other languages, quickly, professionally, precisely. We can send the translated text back to you not only as a Word document, but with the help of our graphic team we can create different formats, edit the images and graphics in the instruction manual and rewrite the captions even if they are in the image.

We strive to maintain the original appearance, this means we pay attention to fonts and the highlighting with italics and bold letters, we will retain the images and the formatting of the complete instruction manual. Naturally, we translate from other languages as well as English (German, Italian, Slovakian, Czech, French, Spanish, etc.).

Call us now at 06 30 21 99 300!

Használati utasítás fordítás

Használati utasítás fordítása angolról magyarra

Az új illetve régi termékek esetén nagyon fontos, hogy a használati utasítás több nyelven is olvasható legyen. Ha egy magyar terméket szeretne külföldön forgalmazni, annak elengedhetetlen követelménye, hogy a használati utasítás az illető ország nyelvén is olvasható legyen. Az eredeti dokumentum szó szerinti fordítása sokszor nem elegendő, sőt, akár félrevezető is lehet. Olyan fordításra van szükség, hogy a felhasználó vagy olvasó érezze, hogy anyanyelvén szól hozzá a szöveg.

Angol használati utasítások fordítása magyar nyelvre

Bilingua fordítóiroda Budapesten olyan angol magyar fordító és lektor munkatársakkal dolgozik, akik több éves tapasztalatot szereztek ezen a területen. Nem szószerinti fordítást készítenek, hanem a szöveg mondanivalóját átvéve, értelem szerint fordítanak. Így a használati utasítás lefordított változata tökéletesen érthető, használható lesz.

A használati utasítás fordításakor nemcsak a szöveget fordítjuk le, hanem az esetleges grafikák, ábrák feliratait is.

Milyen használati utasításokat fordítunk?

A használati utasítás vagy útmutató szinte bármiről szólhat, de mégis a leggyakrabban a következő dokumentumokkal találkozunk:

 • Mezőgazdasági gépek, berendezések (traktor, kombajn, vetőgép)
 • Televízió, rádió használati utasítás fordítás
 • Vasaló, konyhai robotgép, tűzhely, mikrohullámú sütő
 • Porszívó, vasaló, kávégép, kávéfőző, szendvicssütő
 • Kézi fúró, hegesztőgép, fűrész és egyéb szerszám
 • Hűtő és fagyasztó, mosogatógép
 • Sportfelszerelés, bicikli, kerékpár és kerékpár tartozék
 • Autó, busz és teherautó, motorbicikli és tartozékai

Hogyan tartjuk meg a használati utasítás formátumát a fordítás során?

A megrendelő igényéhez igazodva megtartjuk az eredeti formátumot, melyből kivesszük a lefordítandó szöveget, majd fordítás után visszahelyezzük. Így a lefordított használati utasítás teljesen meg fog egyezni az eredetivel, csak épp a nyelv változott.

Sok esetben a képeket külön kell belehelyezni a kész fordításba, de ebben is van tapasztalatunk, nyugodtan bízhatja ránk igényesebb projektjeit is.

A korábban Budapest Fordítóiroda néven működő Bilingua egyéb dolgokban is áll rendelkezésére, részletekért hívjon minket bátran!

Az angol-magyar fordítás megrendelése

 1. elküldi nekünk a fordításra váró használati utasítást a glajtos@yahoo.com címre, és tájékoztat bennünket a határidőről
 2. mi elemezzük a szöveget, megtesszük árajánlatunkat mindössze 1 órán belül
 3. Ön visszajelez, hogy elfogadja-e az ajánlatunkat
 4. a megegyezést követően hozzáfogunk a munkához, és a határidőt betartva visszaküldjük Önnek a lefordított használati utasítást

Tulajdonképpen ennyi az egész. Az elvégzett munkáért fizethet Paypalon vagy CIB bankos számlánkra.

Milyen nyelvekre fordítunk használati utasítást? 40 idegen nyelvre, többségükben európaira, de eleget tudunk tenni minden kívánságnak, mert kiterjedt fordítóbázissal dolgozunk a világ minden részéről!

További információkért hívja a 06 30 443 8082 telefonszámot, és munkatársunk szívesen felvilágosítja Önt, vagy írjon a glajtos@yahoo.com címre!

Minőségi használati utasítás fordítás angolról

Minőségi használati utasítás fordítás angolról magyar nyelvre, gyorsan, szakszerűen, precízen. Ha szeretné nemcsak word-ben adjuk vissza Önnek a használati utasítást, de grafikus csapatunk segítségével más formátumokat is tudunk belőle készíteni, meg tudjuk szerkeszteni a használati utasítás képeit, grafikáit, át tudjuk írni az ábrák feliratát, még ha az a képen helyezkedik is el.

Igyekszünk azt olyanná varázsolni, amilyen az eredeti volt, tehát vigyázunk a betűtípusra, a dőlt és kövér betűkkel való kiemelésekre, megőrizzük a képeket és az egész használati utasítás formátumát. Az angolon kívül természetesen más nyelvekről is fordítunk (német, olasz, szlovák, cseh, francia, spanyol stb), de ez az egyik legelterjedtebb, mert a legtöbb használati utasítás, vagy kezelési útmutató angol nyelven már szinte biztos, hogy elkészült.

Milyen gépkönyvet, útmutatót fordítottunk mostanában?

Elsősorban ipari gépek, berendezések, mezőgazdasági eszközök (traktor, kombájn, cséplőgép, aratógép, sorjázó) használati útmutatóinak vagy karbantartási kézikönyveinek a fordítását végeztük német-magyar viszonylatban, de sporteszközök, szobabicikli, vívással kapcsolatos találatjelző készülék használatiját is fordítottuk már, vagy mikrohullámú sütő, masszázsgép kézikönyvet és más leírásokat is angolról vagy németről magyar nyelvre.

Ha szeretné látni, hogy hogy dolgozik a Bilingua, tegyen minket próbára, szívesen elkészítünk Önnek egy rövid próbafordítást, amiből meg tudja ítélni nemcsak a fordítás minőségét, de képet kap cégünk kommunikációs stílusáról, az ügyintézés menetéről is.

Műszaki fordítást, gépkönyvet vagy használati útmutatót az angol nyelven kívül a következő nyelvekről tudunk még készíteni a budapesti fordítóirodánkban: német, olasz, cseh, szlovák, román, francia, orosz, bolgár, szerb, horvát, lengyel, spanyol.

Hívjon most a

+36 30/219 9300 számon

vagy kérjen ingyenes ajánlatot írásban, munkanapokon 1 órán belül válaszolunk levelére!

Az űrlap 3 db fájlt enged elküldeni, amelynek együttes mérete maximum 2,5 MB lehet és .txt, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, png, .jpg, .zip vagy .rar formátumúnak kell lennie.
Nagyobb fájlokat a WeTransfer ingyenes alkalmazás segítségével tud átküldeni.

Csak csatolja a fájlt, adja meg a saját, illetve a mi e-mail címünket: info@bilingua.hu, majd kattintson a Küldés gombra.


Óriásfájlt küldök


2 GB méretig bármennyi és bármilyen formátú file küldhető.