Preklady návodov na použitie

Preklad návodov na použitie do maďarčiny

Preklad návodov na použitie z angličtiny alebo iného cudzieho jazyka do 40 cudzích jazykov v Budapešti prostredníctvom prekladateľskej agentúry Bilingua.

Tak ako v prípade nového, aj v prípade starého produktu je dôležité, aby bol jeho návod na použitie vo viacerých jazykoch. Ak by ste chceli svoj domáci produkt uviesť na zahraničný trh, jeho návod na použitie musí byť bezpodmienečne dostupný v jazyku danej krajiny. Doslovný preklad pôvodného dokumentu častokrát nestačí, niekedy môže byť dokonca zavádzajúci. Užívateľ alebo čitateľ musí pri čítaní návodu cítiť, že sa mu prihovárame prostredníctvom jeho materinského jazyka.

Preklad návodov na použitie z angličtiny do iných jazykov

Prekladateľská agentúra Bilingua spolupracuje s rodenými prekladateľmi, ktorí perfektne ovládajú gramatiku daného cieľového jazyka, spolu s jeho štylistikou.

Nevytvoria vám doslovný preklad, pri preklade sa zameriavajú na odovzdanie odkazu a zmyslu textu, takže výsledný text návodu na použitie bude stopercentne zodpovedať normám cieľového jazyka.

Pri preklade návodu na použitie sa prekladá nielen text, ale aj prípadné grafiky, ilustrácie či nadpisy.

Pomocou akých nástrojov bude preložený návod na použitie?

Návod na použitie alebo užívateľská príručka môže byť o čomkoľvek, no najčastejšie sa stretávame s nasledovnými typmi textov:

 • preklad návodov na obsluhu poľnohospodárskych strojov, traktorov, kombajnov, strojov určených na sejbu
 • užívateľské príručky k televízorom a rádiám
 • žehličky, kuchynské roboty, sporáky, mikrovlnné rúry
 • ventilátory, klimatizačné zariadenia, pračky
 • alarmy, kompresory, CD prehrávače
 • ručné vŕtačky, zváračky, píly a iné nástroje
 • športové vybavenia, bicykle a cyklistické príslušenstvo
 • automobily, autobusy a nákladné autá, motocykle a ich príslušenstvo

Zachovanie formátovania pri preklade návodov na použitie

Pri výbere formátu prekladu uchováme jeho pôvodný formát, no riadime sa najmä pokynmi zadávateľa. Z pôvodného formátu vyberieme čistý text, potom preložený text znovu umiestnime do predvoleného formátu, takže preložený návod na používanie bude totožný s pôvodným návodom, bude iba napísaný v inom jazyku.

Ako si objednať preklad návodu na použitie

 1. pošlite nám návod na použitie, ktorý chcete preložiť, na e-mailovú adresu glajtos@yahoo.com a napíšte nám, do kedy by ste chceli mať preklad hotový
 2. pozrieme sa na text a v priebehu 1 hodiny vám pošleme cenovú ponuku
 3. odpoviete nám, či prijímate cenovú ponuku, ktorú sme vám poslali
 4. po odsúhlasení začneme pracovať na preklade a preložený návod na použitie vám pošleme vo vami stanovenej lehote

Toto je v podstate celý proces. Za odvedenú prácu môžete zaplatiť prostredníctvom PayPal alebo bankovým prevodom.

Do akých jazykov prekladáme návody na použitie? Do 40 jazykov, väčšina z nich je európska, no vyhovieme všetkým požiadavkám, pretože sme súčasťou prekladateľskej siete rozšírenej po celom svete!

Pre ďalšie informácie nám zavolajte na číslo +36 30 219 9300 a naši kolegovia vám radi pomôžu, alebo nám napíšte e-mail na adresu glajtos@yahoo.com

Kvalitný preklad návodov na použitie

Kvalitný preklad návodov na použitie z angličtiny do iných jazykov, rýchlo, odborne, precízne. Váš preklad vám môžeme dodať aj v iných formátoch ako word, naši grafici vám radi pomôžu aj s úpravou obrázkov či grafov patriacich k vášmu návodu na použitie. Takisto vieme prepísať aj nadpisy, dokonca aj v tom prípade, ak je text umiestnený priamo cez obrázok.

Výsledný preklad sa usilujeme čo najviac priblížiť tomu pôvodnému, berieme do úvahy typ písma, zdôraznenia kurzívou či tučným písmom, zachováme obrázky ako i formát návodu na použitie. Okrem angličtiny prekladáme, samozrejme, i z iných jazykov (nemčina, taliančina, slovenčina, čeština, francúzština, španielčina, atď.).