Tlmočenie

Tlmočenie v mnohých jazykoch

Simultánne, konzekutívne a konferenčné tlmočenie v Budapešti z/do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, slovenčiny, češtiny, rumunčiny, srbčiny, chorvátčiny, mongolčiny, portugalčiny, poľštiny a iných jazykov.

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra Bilingua vám pomôže dorozumieť sa s vašimi obchodnými partnermi, pri obchodných rokovaniach, konferenciách, návštevách tovární či firemných návštevách.

Úradný tlmočník vám pomôže pri uzatváraní manželstva a sobáša na matrike. Takisto vám pomôže pri vybavovaní záležitostí súvisiacich s cudzineckou políciou, pre cudzincov, preklad i tlmočenie za dostupné ceny počas takmer celého roka.

Ceny za tlmočenie v Budapešti

Na vypočítanie ceny za tlmočenie potrebujeme poznať nasledovné informácie:

 • kde bude prebiehať tlmočenie?
 • kedy budete potrebovať tlmočníka a počas koľkých hodín?
 • charakter podujatia a predbežný program
 • z/do akých jazykov potrebujete tlmočníka?
 • koľko účastníkov bude prítomných počas tlmočenia?

Čím viac informácii má tlmočník o podujatí, téme a špeciálnych výrazoch, tým lepšie sa vie pripraviť a tlmočenie bude na omnoho vyššej úrovni.

Úradné tlmočenie z/do angličtiny v Budapešti

Úradný tlmočník z/do angličtiny vám pretlmočí konferencie, prednášky, sobášne obrady, súdne pojednávania, policajné vyšetrovania, rokovania či tlmočenia pre úradné orgány s mnohoročnou praxou ako v simultánnom, tak i konzekutívnom type tlmočenia za dostupné ceny v Budapešti a s príjemným vystupovaním ako samozrejmosťou. Simultánne a konzekutívne tlmočenie vám ponúkame nielen v angličtine a nemčine, ale aj v iných jazykových kombináciách:

 • angličtina-maďarčina, maďarčina-angličtina
 • nemčina-maďarčina, maďarčina-nemčina
 • francúzština-maďarčina, maďarčina-francúzština
 • taliančina-maďarčina, maďarčina-taliančina
 • španielčina-maďarčina, maďarčina-španielčina
 • slovenčina-maďarčina, maďarčina-slovenčina
 • slovinčina-maďarčina, maďarčina-slovinčina
 • rumunčina-maďarčina, maďarčina-rumunčina

Zavolajte teraz na

+36 30/219 9300

alebo požiadajte o rýchlu cenovú ponuku (pošleme vám do 1 hodín)

Formulár Vám umožňuje poslať 3 ks súborov, spoločná veľkosť ktorých nemôže presiahnuť 2,5 Mb, vo formáte .txt, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, png, .jpg, .zip alebo .rar.Do veľkosti 2 GB je možné zasielať akýkoľvek počet a formát súborov. Prosíme Vás, aby ste ako adresáta zadali e-mailovú adresu info@bilingua.hu