Užívateľské príručky

Preklad užívateľských príručiek

Preklad užívateľských príručiek a návodov na použitie do najviac jazykov

Preklad užívateľských príručiek, technickej knižky, príručnej knihy a návodu na použitie je špecifické odvetvie technického prekladu. Pri preklade užívateľskej príručky je cielené, aby sme pred začatím prekladu vypracovali glosárium s najčastejšie sa vyskytujúcimi výrazmi. Pokiaľ už máte preklad v danom jazyku, prosíme vás, aby ste nám ho poslali tiež, a my vám na základe toho preložíme nový návod na použitie.

Preklad technických textov v Budapešti

Zhotovenie technického prekladu v Budapešti za krátky čas, precízne a rýchlo, preklad návodu na použitie poľnohospodárskych strojov, opis produktu, preklad opisu strojov, rýchly preklad špecifikácii zariadenia.

Prekladateľská agentúra Bilingua v Budapešti preložila už množstvo technických knižiek, príručných knižiek do východoeurópskych jazykov. Technický preklad do rumunčina, slovenčiny, češtiny, ruštiny, ukrajinčiny, chorvátčiny, srbčiny, slovinčiny, preklady návodov na použitie priamo v Budapešti.

Zoznam našich najčastejších pracovných jazykov vám pomôže získať prehľad o činnosti našej firmy. Ceny za preklad sú informatívne.

V súčasnosti prekladáme najviac:

 • príručné knihy, technické knihy
 • návody na použitie
 • užívateľské príručky
 • užívateľské príručky k poľnohospodárskym strojom
 • opisy produktov
 • opisy hier
 • užívateľské príručky ku strojom na sejbu
 • preklad katalógov, katalógy kompresorov
 • preklady protipožiarnych opatrení
 • preklady záruk kvality
 • preklady užívateľských príručiek pre motorové vozidlá v nasledovných jazykoch:

angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, holandčina, portugalčina, čeština, slovenčina, rumunčina, chorvátčina, srbčina, slovinčina, ukrajinčina, ruština, estónčina, poľština, bulharčina.

Technický preklad si môžete objednať prostredníctvom e-mailu, text nám pošlite na e-mailovú adresu info@bilingua.hu a my vám zanedlho pošleme našu cenovú ponuku.

Kvalitný technický preklad v Budapešti a v celom Maďarsku rýchlo a kvalitne. Objednajte si preklad z akéhokoľvek mesta alebo krajiny, u nás v Bilinuge nepoznáme nemožné.

Zachovanie pôvodného formátu

Počas prekladu návodu na použitie kladieme veľký dôraz na zachovanie pôvodného formátu. Ak si to daný preklad vyžaduje, častokrát pri práci využívame aj program Adobe Photoshop, aby boli obrázky správne umiestnené, prípadne aby boli jednotlivé nadpisy umiestnené v obrázkoch správne preložené.

Preklad produktových katalógov, prospektov a letákov

Pokiaľ si zostavenie katalógu vyžaduje rozsiahlejšie grafické znalosti, oplatí sa vám ich vykonať ešte priamo u vás vo firme pomocou už existujúcich grafických súborov. V katalógu s veľkým rozsahom sa nachádza množstvo obrázkov, ktoré sú spravidla komprimované. Ak by sme tieto obrázky chceli znovu spracovať, ich výsledná podoba už nebude také ostrá, farebná či pekná ako pôvodná verzia. V takomto prípade sa odporúča poslať výsledný preklad vo formáte word, a zadávateľ potom poverí svojich grafikov, aby text dodatočne upravili a vznikol tak dokonalý text.

Obojsmerná komunikácia medzi prekladateľom a zadávateľom prekladu

Je všeobecne známe, že prekladatelia ovládajú cieľový jazyk dokonale, no nemôžu byť profesionálmi v každej oblasti. Je možné, že ak prevádzkujete alebo vyrábate nejaký prístroj či zariadenie, o jeho vlastnostiach a charakteristikách viete oveľa viac, ako laik. Vtedy nám k vytvoreniu kvalitného prekladu pomôže, ak nám v skratke opíšete, na čo vlastne daný prístroj či náradie slúži, aby sme si jeho fungovanie či vlastnosti vedeli lepšie predstaviť.

Pri preklade návodu na použitie sa naši prekladatelia usilujú čo najviac zahĺbiť do odbornej literatúry danej oblasti, osvojiť si najčastejšie používané výrazy, aby tak mohol vzniknúť kvalitný preklad, ktoré poslúži všetkým.

Môže sa stať, že niektoré súčiastky viete pomenovať aj v cieľovom jazyku, no práve nemáte čas na to, aby ste preklad zhotovili vy sami. V tom prípade nám môže byť veľkou pomocou, ak nám napíšete, ktoré výrazy by ste chceli mať ako preložené, či máte nejaké výhrady k používaným termínom. Po vyhotovení prekladu budeme mať možnosť prečítať si celý text, a ak v prípade niektorých výrazov zistíte, že nie celkom zodpovedajú výrazom vo východiskovom jazyku či danú súčiastku nepomenúvajú úplne presne, radi preklad opravíme podľa vašich návrhov.

Technický preklad návodov na použitie, užívateľských príručiek z angličtiny, nemčiny, francúzštiny či slovenčiny do maďarčiny, nielen v Budapešti, ale aj v celom Maďarsku.