Preklady textov z oblasti obchodu a hospodárstva

Kvalitné preklady

Kvalitné preklady v oblasti hospodárstva, finančníctva, obchodu, marketingu, účtovníctva, ekonómie, výkazov, reportáží a meraní.

Čoraz viac zákazníkov nás vyhľadáva s tým, že už existujúce prezentácie alebo tréningové materiály by chceli mať preložené do iných jazykov alebo lektorované. Takéto pohľadávky prichádzajú najčastejšie od veľkých medzinárodných spoločností, ktoré majú zastúpenie v Maďarsku, no takisto mnoho malých a stredných podnikov pokladá za dôležité, aby boli ich obchodné dokumenty preložené odborne a kvalitne.

Preklad obchodnej korešpondencie

E-maily, rôzne listy, reportáže na preklad zvykneme dostávať najčastejšie v angličtine alebo v nemčine. Častokrát ich musíme preložiť za krátky čas, hotový preklad zvyčajne odošleme späť objednávateľovi do niekoľkých hodín. Niekedy sa stane, že počas jedného dňa nám príde viacero odpovedných e-mailov, ktoré musíme preložiť. Vďaka našej flexibilite aj takéto preklady zvládame rýchlo a profesionálne.

Preklady textov z oblasti hospodárstva a ekonómie

Ekonomika, či už mikro- alebo makroekonomika je dôležitá oblasť, v ktorej môže prekladať len odborný prekladateľ, ktorý pozná odborné výrazy a terminológiu. Prednášky, publikácie či materiály na konferencie vám preložíme z alebo do angličtiny a iných jazykov, takisto novinové články, výňatky, štúdie, preklad diplomových a dizertačných prác kvalitne a odborne.

Účtovnícka dokumentácia, daňové dokumenty, merania

Zhotovenie úradného prekladu s dodatkom a pečiatkou, ktoré vám akceptuje daňový úrad, rovnako ako domáce a zahraničné banky či finančné inštitúcie. Ukazovateľ výsledkov, merania, zhrnutia, finančné plány, cash-flow, obchodné hlásenia, precízny preklad štvrťročných výsledkov.

Preklad marketingových, PR a komunikačných materiálov

Kvalitný a presný preklad reklám, inzerátov, bannerov, marketingových a PR materiálov, článkov, publikácii. Preklad komunikačných materiálov, projektov, úradný preklad dokumentov EU aj v priebehu 24 hodín.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne prekladu v oblasti hospodárstva či obchodu, radi vám pomôžeme porozumieť všetkým detailom počas všetkých dní v týždni, dokonca aj v nedeľu!