Odborné oblasti

Odborné oblasti: obchod, právo, technické preklady

Naša agentúra vám preloží väčšinu textov za krátky čas a za mimoriadne priateľské ceny.

Existuje však niekoľko oblastí, ktoré považujeme za mimoriadne dôležité a disponujeme v nich viacerými skúsenosťami oproti iným prekladateľským agentúram. Odteraz nás môžete nájsť nielen v Budapešti, ale aj v mestách ako Debrecen, Miskolc, Szeged, Győr, Pécs a Kecskemét. Pomôžeme vám nájsť spoločnú reč so svetom. Presvedčte sa na vlastné oči aj vy a objavte, prečo sú preklady za krátky čas a pomerne dobrú cenu také populárne.

Umelecký preklad, preklad knihy

Preklad filozofických a literárnych diel, umelecký preklad z a do angličtiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, preklad románov, noviel, drámy, prózy, tragédii, komédii, divadelných hier. Preklad televíznych vysielaní, preklad filmov, preklad filmových titulkov, preklad DVD z angličtiny do maďarčiny alebo do iných jazykov.

Preklad webstránok

Stránka firmy, webstránka, preklad webovej stránky z maďarčiny do angličtiny alebo do iných jazykov ako napríklad nemčiny, francúzštiny, slovenčiny, češtiny, rumunčiny, chorvátčiny, srbčiny. Pomocou webovej stránky môžete ľuďom priblížiť činnosti vášho podnikania, jeho históriu, produkty a služby, ktoré ponúkate, takisto môžete jej prostredníctvom prezentovať hodnoty a ciele, ktoré vaša firma uznáva a predstavuje.

Výskum uskutočnený na jednej z popredných európskych univerzít dokázal, že zákazníci prejavujú oveľa väčšiu vôľu nakupovať prostredníctvom internetu, ak sa k nim prihovárame v ich vlastnom jazyku.

Preto je dôležité, aby webstránky prevádzkované v iných krajinách alebo také, ktoré sú určené občanom iných krajín, boli v každom prípade napísané v ich materinskom jazyku, a tak im predstavili produkty a činnosť našej firmy.

Preklad webových stránok priamo v Budapešti do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, češtiny, slovenčiny, rumunčiny a iných jazykov. Zavolajte nám hneď pre viac informácii alebo nám pošlite link na vašu stránku a my vám okamžite pošleme cenovú ponuku. Preklad webovej stránky v Budapešti, lokalizácia softvéru, preklad softvéru, lokalizácia webových stránok v iných jazykoch, preklad do všetkých jazykov.

Právny preklad

Právny preklad, odborný preklad, preklad zmlúv, súdne konanie, policajná zápisnica, preklad kúpno-predajnej zmluvy, preklad kúpno-predajnej zmluvy motorového vozidla, preklad poverovacej zmluvy, preklad zmluvy o spolupráci, preklad darovacej zmluvy a preklad iných právnych textov do angličtiny, nemčiny, španielčiny, slovenčiny, ruštiny, taliančiny, češtiny, rumunčiny, chorvátčiny, srbčiny a iných jazykov.

Preklady obchodných textov

Preklad obchodných e-mailov, preklad obchodných listov, tréningových materiálov, preklad HR textov, preklad PR publikácii, preklad obchodnej korešpondencie v Budapešti, preklad finančných, marketingových článkov a štúdii, preklad konferenčných materiálov, preklad reklamných materiálov, preklad bannerov, preklad obchodných listov a firemných papierov.

Technický preklad

Príručné knižky, preklady návodov na použitie, preklady prevádzkových knižiek, návody na inštaláciu, preklad informácii o produktoch, preklady technickej knižky, rýchle preklady návodov na použitie ku hrám.

Technické oblasti: hutníctvo, energetika, strojárstvo, chemický priemysel, preklad stavebných dokumentov, plány, stavebné povolenia, statické texty, hlásenia, geomechanika, zememeračstvo, preklad dokumentov z oblasti stavebníctva, výroba automobilov.

Medicínske odborné preklady, preklad v oblasti zdravotníctva

Lekárske texty, štúdie, lekárske správy, nemocničné hlásenia, preklady lekárskych posudkov, preklady príbalových letákov, informácie o liekoch, preklady návodov na používanie liečiv, preklady opisov zdravotníckych prístrojov.

Zavolajte teraz na

+36 30/219 9300

alebo požiadajte o rýchlu cenovú ponuku (pošleme vám do 1 hodín)

Formulár Vám umožňuje poslať 3 ks súborov, spoločná veľkosť ktorých nemôže presiahnuť 2,5 Mb, vo formáte .txt, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, png, .jpg, .zip alebo .rar.Do veľkosti 2 GB je možné zasielať akýkoľvek počet a formát súborov. Prosíme Vás, aby ste ako adresáta zadali e-mailovú adresu info@bilingua.hu